Skip to content
Skip to product information
פרטים נוספים

חוברות לימוד "פשוט ללמוד"- כל חוברת מכילה: 80 עמודים


כל חוברת מכילה: 80 עמודים

חוברות לימוד עבות וצבעוניות לתרגול בחופש הגדול


חוברות הלימוד "פשוט ללמוד" נועדו להקל על הילדים המעברים, להכין ולחזק אותם בגן ולקראת בית הספר, להקנות להם כישורים המעודדים חשיבה ועבודה עצמית.

כל חוברת "פשוט ללמוד" מציעה בדרך פשוטה וקלה מגוון מיומנויות למידה, ברמות שונות התואמות לגיל הילד. אנו מקווים כי נוכל לעזור ל"אפרוחים" ללמוד את הנושאים הרלוונטיים בכל גיל ושלב.

כדי להגיש לכם את התוכן הטוב ביותר בצורה הטובה ביותר נעזרנו בפנינה פרץ, בעלת מרכז "יסודות למידה" ומסיידת "שיטת יסודות למידה", בוגרת תואר ראשון בהוראה, מומחית לאסטרטגיות למידה והוראה מתקנת, חינוך מיוחד ולקויות למידה א-יב. הובילה מאות תלמידים להישגים לימודיים ולחוויות הצלחה. פנינה פרץ מביאה עימה גישה רב-תחומית ויצירתית לעולם החינוך.


גודל: של 23 על 31 ס"מ


לבחירה מתוך 8 חוברות:


חוברת לימוד לגן גיל 3:

חשיבה מילולית בסיסית, הבחנה חזותית, תאום עין יד,
תפיסה כמותית, מוטוריקה עדינה, התאמה כמותית, הכרת הצורות,
שיוך לקבוצות, יחסי גודל, מיון לקבוצות, זיהוי צורות, הבעה בע"פ,
מושגים בסיסיים, סימטריה, זיהוי מספרים.


חוברת לימוד לגן גיל 3-4:

הבחנה חזותית, התאמה כמותית, תאום עין, התאמת כמות למספר,
הבחנה בפרטים, מיון לקבוצות, סימטריה, הבעה בע"פ, זיהוי צורות,
מושגים: גדול, קטן, בינוני, העתקה צורנית, הבחנה בכיוון,
השוואה כמותית, יחיד-רבים, מוטוריקה עדינה.


חוברת לימוד לגן גיל 4-5:

מושג המספר, תבניות, תפיסה חזותית, הבחנה בפרטים,
תאום עין יד, מוטוריקה עדינה, סימטריה, הבחנה כמותית,
התאמה כמותית, מיון לקבוצות, רצף מספרים, התאמה שמיעתית,
יחסי גודל, הבחנה בצליל סוגר, מילוי הוראות, אות פותחת,
הבעה בע"פ, מניה, תחילת חריזה, השוואה כמותית.


חוברת הכנה לגן חובה – אותיות :

הכרת האותיות, רצף האותיות, הבחנה חזותית,
הבחנה בצליל פותח, זיהוי אותיות, הבחנה באות פותחת,
הבחנה באות סוגרת, מלוי הוראות, הבחנה שמיעתית,
זיהוי מילים, סרגל אותיות.


חוברת הכנה לגן חובה – מספרים :

הכרת המספרים, מניה, התאמת כמות, רצף המספרים,
הבחנה חזותית, מושג המספר, התאמת כמות למספר,
השוואה כמותית, מילוי הוראות, חשיבה כמותית, תפיסה כמותית,
יחסי גודל, השלם וחלקיו, התאמה חד-חד ערכית,
הכרת רצף המספרים, רצפים, יחסי גודל.


חוברת הכנה לכיתה א - קריאה וכתיבה:

כתיבת אותיות, זיהוי מילים, הכרת רצף האותיות,
הבחנה באות פותחת, הבחנה באות סוגרת, הבחנה שמעתית,
השלמת מילים, השלמת אותיות חסרות, סרגל אותיות,
הבחנה חזותית, חריזה, הבחנה וזיהוי, מודעות פונולוגית,
כתיבת מילים.


חובת הכנה לכיתה א חשבון :

מושגי יסוד, השלמה לשלם, מיון ומניה, יחסי גודל,
זיהוי מספרים עד 15, עוקב וקודם, הכרת המספרים,
התאמה כמותית, התאמת כמות למספר, רצף מספרים, מניה,
הבחנה חזותית, מילוי הוראות, השוואה כמותית, מושגי גודל,
חשיבה כמותית, רצפים.


חובת הכנה לכיתה א מתקדמים :

הבחנה בפרטים, הבחנה בכיוון, הבחנה חזותית, הכללות,
מציאת הבדלים, הפכים, חשבון-חיסור, חשבון-חיבור,
השלמת אותיות, מילוי הוראות, תאום עין יד, מיון ומנייה,
חשיבה כמותית, השוואה כמותית, התאמת מספר לכמות,
כתיבת מספרים, מילים מסתתרות, הבחנה באות פותחת,
אות סוגרת, הבחנה שמיעתית.

 

חיסול! חוברות לימוד "פשוט ללמוד" רק 19.90 ש"ח

Regular price ₪19.90

פרטים נוספים

חוברות לימוד "פשוט ללמוד"- כל חוברת מכילה: 80 עמודים


כל חוברת מכילה: 80 עמודים

חוברות לימוד עבות וצבעוניות לתרגול בחופש הגדול


חוברות הלימוד "פשוט ללמוד" נועדו להקל על הילדים המעברים, להכין ולחזק אותם בגן ולקראת בית הספר, להקנות להם כישורים המעודדים חשיבה ועבודה עצמית.

כל חוברת "פשוט ללמוד" מציעה בדרך פשוטה וקלה מגוון מיומנויות למידה, ברמות שונות התואמות לגיל הילד. אנו מקווים כי נוכל לעזור ל"אפרוחים" ללמוד את הנושאים הרלוונטיים בכל גיל ושלב.

כדי להגיש לכם את התוכן הטוב ביותר בצורה הטובה ביותר נעזרנו בפנינה פרץ, בעלת מרכז "יסודות למידה" ומסיידת "שיטת יסודות למידה", בוגרת תואר ראשון בהוראה, מומחית לאסטרטגיות למידה והוראה מתקנת, חינוך מיוחד ולקויות למידה א-יב. הובילה מאות תלמידים להישגים לימודיים ולחוויות הצלחה. פנינה פרץ מביאה עימה גישה רב-תחומית ויצירתית לעולם החינוך.


גודל: של 23 על 31 ס"מ


לבחירה מתוך 8 חוברות:


חוברת לימוד לגן גיל 3:

חשיבה מילולית בסיסית, הבחנה חזותית, תאום עין יד,
תפיסה כמותית, מוטוריקה עדינה, התאמה כמותית, הכרת הצורות,
שיוך לקבוצות, יחסי גודל, מיון לקבוצות, זיהוי צורות, הבעה בע"פ,
מושגים בסיסיים, סימטריה, זיהוי מספרים.


חוברת לימוד לגן גיל 3-4:

הבחנה חזותית, התאמה כמותית, תאום עין, התאמת כמות למספר,
הבחנה בפרטים, מיון לקבוצות, סימטריה, הבעה בע"פ, זיהוי צורות,
מושגים: גדול, קטן, בינוני, העתקה צורנית, הבחנה בכיוון,
השוואה כמותית, יחיד-רבים, מוטוריקה עדינה.


חוברת לימוד לגן גיל 4-5:

מושג המספר, תבניות, תפיסה חזותית, הבחנה בפרטים,
תאום עין יד, מוטוריקה עדינה, סימטריה, הבחנה כמותית,
התאמה כמותית, מיון לקבוצות, רצף מספרים, התאמה שמיעתית,
יחסי גודל, הבחנה בצליל סוגר, מילוי הוראות, אות פותחת,
הבעה בע"פ, מניה, תחילת חריזה, השוואה כמותית.


חוברת הכנה לגן חובה – אותיות :

הכרת האותיות, רצף האותיות, הבחנה חזותית,
הבחנה בצליל פותח, זיהוי אותיות, הבחנה באות פותחת,
הבחנה באות סוגרת, מלוי הוראות, הבחנה שמיעתית,
זיהוי מילים, סרגל אותיות.


חוברת הכנה לגן חובה – מספרים :

הכרת המספרים, מניה, התאמת כמות, רצף המספרים,
הבחנה חזותית, מושג המספר, התאמת כמות למספר,
השוואה כמותית, מילוי הוראות, חשיבה כמותית, תפיסה כמותית,
יחסי גודל, השלם וחלקיו, התאמה חד-חד ערכית,
הכרת רצף המספרים, רצפים, יחסי גודל.


חוברת הכנה לכיתה א - קריאה וכתיבה:

כתיבת אותיות, זיהוי מילים, הכרת רצף האותיות,
הבחנה באות פותחת, הבחנה באות סוגרת, הבחנה שמעתית,
השלמת מילים, השלמת אותיות חסרות, סרגל אותיות,
הבחנה חזותית, חריזה, הבחנה וזיהוי, מודעות פונולוגית,
כתיבת מילים.


חובת הכנה לכיתה א חשבון :

מושגי יסוד, השלמה לשלם, מיון ומניה, יחסי גודל,
זיהוי מספרים עד 15, עוקב וקודם, הכרת המספרים,
התאמה כמותית, התאמת כמות למספר, רצף מספרים, מניה,
הבחנה חזותית, מילוי הוראות, השוואה כמותית, מושגי גודל,
חשיבה כמותית, רצפים.


חובת הכנה לכיתה א מתקדמים :

הבחנה בפרטים, הבחנה בכיוון, הבחנה חזותית, הכללות,
מציאת הבדלים, הפכים, חשבון-חיסור, חשבון-חיבור,
השלמת אותיות, מילוי הוראות, תאום עין יד, מיון ומנייה,
חשיבה כמותית, השוואה כמותית, התאמת מספר לכמות,
כתיבת מספרים, מילים מסתתרות, הבחנה באות פותחת,
אות סוגרת, הבחנה שמיעתית.

 

חוברות לימוד "פשוט ללמוד"
חיסול! חוברות לימוד "פשוט ללמוד" רק 19.90 ש"ח

Customer Reviews

Based on 109 reviews
93%
(101)
7%
(8)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ש
שרונה רוזנבלום

ספרי כראמל- הסדרה הכי מצליחה ומצחיקה שיש!

נ
נטע הרצוג

אני ואבא שלי - דפי קרטון

י
יולנדה צימבל

אני רוצה להיות רופאה

י
יעל רוזנר

הדרדסים - איפה בר כח?

א
אליאור סויסה
התחברתי לזה בעצמי מעבר לזה שהילד עף על זה

ממש מתאר את כל הדברים שהילד חווה במהלך היום ומין סגירת מעגל של לילה טוב וגם מסרים מחזקים שלקחתי לעצמי ממליצה

ח
חן ודביר אודסר

הבית של יעל- דפי קרטון

ש
שלומית
ספרים מצויינים במחיר משתלם

הסדרה של באר שפע ממש מוצלחת- כל ערב ממציאים עלילה חדשה לפי הדמויות והסיטואציות השונות.

מעולה לילדים שצריכים לחזק גמישות מחשבתית ושיום, ספר עם המון פרטים וכיף כל פעם להמריא עם הדמיון.

הכרך של לילה בבאר שפע פחות מותאם לילדים בעיניי

א
אלכס קזק

סיפורים לפני השינה ב-5 דקות- וולט דיסני

M
MIRIT COHEN

הזחל הרעב- דפי קרטון

ו
ולריה פטרגו

עברינגליש רב המכר הנמכר ביותר בישראל ללימוד אנגלית לילדים

משלוחים וזמני אספקה

מרלו"ג משלוחים - בייבי ניים
.מוצר זה נשלח מסניף בני ברק
.זמן אספקה עד 3-14 ימי עסקים
.מוצר זה לא ניתן לאיסוף עצמי

:מחיר משלוח למוצרים בקטגוריה זו
נקודת שירות: ₪16
שליח עד הבית נשלח אוטומטית מ- 6 יחידות ומעלה: ₪29

הודעות ווצאאפ לשאלות נוספות ולרכישה כמותית: 050-3333821
077-5276703

למוצרים נוספים מקטגוריה זו לחצו כאן

שדרוג משלוח לשליח עד הבית לחצו כאן

Drawer Title
Similar Products